Ring os op,

Tlf.: 20 46 29 52

Vi passer godt på dine personlige oplysninger

Ny EU-lovgivning om behandling af persondata

Lovgivningen omkring behandling af persondata har ændret sig pr. 25. maj 2018, hvor EU's nye databeskyttelsesforordning trådte i kraft.

Hvis vi har registreret oplysninger om dig - enten fordi du allerede er kunde, har vist interesse for at blive kunde eller

tidligere har været kunde hos os - vil vi gerne dele vores nye persondatapolitik med dig, så du kan se, hvordan

vi behandler dine personoplysninger.

Vi passer godt på dine oplysninger og behandler kun almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnr. etc.), som er nødvendige for at håndtere vores samarbejde med dig i forhold til et eksisterende, potentielt eller tidligere samarbejde og for at opfylde lovgivningen.

Århus Tømrer- og Snedkerforretning ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

​Århus Tømrer- og Snedkerforretning ApS

v/ Tømrermester Jacob Kjærgaard Jeppesen

Skoleparken 87

8330 Beder

CVR: 2619 4482

Mobil: 2046 2952

Mail: info@artogs.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne yde den bedst mulige service for dig samt at sikre korrekt levering af materialer samt tilstedeværelse af kvalificeret arbejdskraft i forbindelse med vores samarbejde.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af en konkret kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil eventuelt og efter nærmere aftale med dig blive videregivet til relevante underentreprenører, leverandører af materialer til den konkrete aftale, offentlige myndigheder og rådgivere med henblik på, at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig kan Århus Tømrer- og Snedkerforretning ApS efter nærmere aftale indsamle almindelige personoplysninger om dig hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder.

Århus Tømrer- og Snedkerforretning ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger i det omfang det er relevant ift. vores samarbejde.

​​

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Århus Tømrer- og Snedkerforretning ApS behandler om dig:

  • ​Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • ​Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse)
  • ​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • ​Retten til indsigelse
  • ​Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Århus Tømrer- og Snedkerforretning ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

​​

Med venlig hilsen

Århus Tømrer- og Snedkerforretning ApS

V/ Tømrer Jacob Kjærgaard Jeppesen

Mobil: 2046 2952

Mail: info@artogs.dk

Kontaktinformationer

Århus Tømrer- og Snedkerforretning

Skoleparken 87, 8330 Beder 


Tlf.: 20 46 29 52
E-mail: info@artogs.dk

Samarbejdespartnere​

​Firmaet

Århus Tømrer & Snedkerforretning Aps​

​Adresse

Skoleparken 87,

8330 Beder

​Medlem af